Liên hệ

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT Ô TÔ VIỆT NAM – VATC

Địa chỉ: số 50 đường 12, P.Tam Bình, TP.Thủ Đức, TP.HCM

Giáo vụ: 02866882288

Liên hệ hợp tác: 0947189779

Email: info@oto.edu.vn