Ứng viên - Cần gấp

Họ tên: Nguyễn Văn Tuấn
Hồ Chí Minh
Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô
Họ tên: Nguyễn Công Danh
Bình Dương
Chuyên ngành: Công nghệ ô tô
Họ tên: Trương Thái Nghiêm
Hồ Chí Minh
Chuyên ngành: Đồng Sơn
9 triệu/tháng
Họ tên: Phan Văn Duẫn
Hồ Chí Minh
Chuyên ngành: Công nghệ ô tô
4 triệu/tháng
Họ tên: Bùi Quang Phương Nam
Hồ Chí Minh
Chuyên ngành: Nhân viên Kỹ thuật
8 triệu/tháng
Họ tên: Trần Xuân Định
Hồ Chí Minh
Chuyên ngành: Cố vấn dịch vụ
8 triệu/tháng
Họ tên: Nguyễn Hùng
Hồ Chí Minh
Chuyên ngành: Điện ô tô
11 triệu/tháng
Họ tên: Vũ Hoàng Anh
Hồ Chí Minh
Chuyên ngành: Điện ô tô
8 triệu/tháng
Họ tên: Trịnh Minh Vũ
Hồ Chí Minh
Chuyên ngành: Điện ô tô
10 triệu/tháng
Họ tên: Trần Anh
Đồng Nai
Chuyên ngành: Điện ô tô
7 triệu/tháng
Họ tên: Hoàng Minh Tú
Hồ Chí Minh
Chuyên ngành: Điện ô tô
14 triệu/tháng
Họ tên: Lê Tiến Cường
Đồng Nai
Chuyên ngành: Điện ô tô
9 triệu/tháng
Họ tên: Lê Thanh Toàn
Hồ Chí Minh
Chuyên ngành: Thợ điện
7,5 triệu/tháng

Ứng viên

Họ tên: Nguyễn Thành Đạt
Chuyên ngành: Công nghệ ô tô
Hồ Chí Minh
Mức lương: Lương Thỏa Thuận
Họ tên: Nguyễn Văn Tuấn
Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô
Hồ Chí Minh
Mức lương: Lương Thỏa Thuận
Họ tên: Hoàng Văn Thông
Hồ Chí Minh
Mức lương: Lương Thỏa Thuận